यशाचा पासवर्ड

नुसती पाहाणारी नव्हे, तर भविष्य पारखणारी दृष्टीच Success देते ! | Yashacha Password (Part 87) - दूरदृष्टी (Vision) | Nitin Banugade Patil

यशाचा पासवर्ड (भाग :87) -दूरदृष्टी (Vision)  नजर आजवर नव्हे उद्यावर ठेवायला हवी नुसती दृष्टी उपयोगाची नाही, यशासाठी दूरदृष्ट…

निरोगी शरीरसंपदा उदंड यशाचं उदंड आयुष्य देते | Yashacha Password (Part 86) - व्यायाम (Exercise) | Nitin Banugade Patil

यशाचा पासवर्ड (भाग :86) - व्यायाम (Exercise) जे पुन्हा मिळवता येतं ते आपण कधीही मिळवू शकतो, पण जे शरीर एकदाच मिळतं ते प्राणप…

उत्तम संभाषण कौशल्य असणारी माणसं मैत्रेय आणि लोकप्रिय असतात..! | Yashacha Password (Part 85) - संभाषण (Conversation) | Nitin Banugade Patil

यशाचा पासवर्ड (भाग :85) - संभाषण (Conversation) उत्तम संभाषण कौशल्य असणारी माणसं मैत्रेय आणि लोकप्रिय असतात..! एकमेकांतला सं…

रागाचं रूपांतर विधायक गोष्टीत करावं, हाच यशाचा मार्ग ! | Yashacha Password (Part 84) - राग (Anger) | Nitin Banugade Patil

यशाचा पासवर्ड (भाग :84) - राग(Anger) विधायकतेसाठी रागवावं आणि रागाचं रुपांतर विधायक गोष्टीत करावं हाच यशाचा मार्ग..! माणसांन…

तुम्ही कोणत्या पर्यायाची निवड करता यावर तुमची यशस्विता अवलंबून असते | Yashacha Password (Part 82) - पर्याय (Options) | Nitin Banugade Patil

यशाचा पासवर्ड (भाग :82) -पर्याय ( Options) यश मिळवताच येतं, फक्त तुम्ही कोणता पर्याय निवडता यावर ते अवलंबून असतं..! एक गृह…

शिष्टाचार एवढा महत्त्वाचा ठरतो की तो आपला जीवही वाचवू शकतो ! | Yashacha Password (Part 81) - सौजन्य (Courtesy) | Nitin Banugade Patil

यशाचा पासवर्ड (भाग :81) - सौजन्य(Courtesy) तुम्ही दुसऱ्याला दिलेला मोठेपणा तुमचं मोठेपण वाढवत असतो..! कामाची वेळ संपत आली तस…

आतल्या शत्रूचा पराभव करा, बाहेरचं जग मग सहज जिंकता येतं | Yashacha Password (Part 80) - अडथळे (Obstacles) | Nitin Banugade Patil

यशाचा पासवर्ड (भाग :80) -अडथळे (Obstacles) तुम्हाला अपयशी करण्यासाठी अडथळे तुमच्यासमोर येत नाहीत ते येतात तुमच्या यशाची उं…

यश मिळवायचं तर स्वप्नं बघण्याचं धाडस हव नि जिंकण्याचं धैर्यही हवं! | Yashacha Password (Part 79) - स्वप्नं (Dreams) | Nitin Banugade Patil

यशाचा पासवर्ड (भाग :79) -स्वप्नं (Dreams) स्वप्न पूर्ण न होणं ही शोकांतिका नव्हे, तर पूर्ण करण्यासाठी तुमच्याकडे स्वप्नच नसण…

इच्छाशक्ती आणि कृती यांच्या जोरावरच यशस्वी होता येतं ! | Yashacha Password (Part 78) - कृती (Action) | Nitin Banugade Patil

यशाचा पासवर्ड (भाग :78) -कृती(Action) यशाच्या दारातून आत जायचं की दारातच ताटकळत बसायचं हे दाराच्या नव्हे तुमच्या कृतीवर अवलं…

स्वतःच्या क्षमतेवर श्रध्दा असेल तरच माणसं यशस्वी होतात..! | Yashacha Password (Part 77) - श्रध्दा (Decisive moment) | Nitin Banugade Patil

यशाचा पासवर्ड (भाग :77) -श्रध्दा ज्यांची स्वत:वर आणि स्वतःच्या क्षमतेवर श्रध्दा असते तीच माणसं यशस्वी होतात..! माणसं स्वप्नं…

निर्णायक क्षणांचं तुम्हाला विजेते बनवतात | Yashacha Password (Part 76) - निर्णायक क्षण (Decisive moment) | Nitin Banugade Patil

यशाचा पासवर्ड (भाग :76) -निर्णायक क्षण कोणताही क्षण निर्णायक नसतो त्या क्षणाचा आपला निर्णयच त्याला निर्णायक ठरवत असतो..! कों…

यश मिळवण्यासाठी किती धावावे | Nitin Banugade Patil Thought | Yashacha Password (Part 75) - धावणे ( Run)

यशाचा पासवर्ड (भाग :75) -धावणे (Run) तुम्ही किती धावता याहीपेक्षा तुम्ही कुठे थांबता हे कळणं महत्वाचं..! सध्या माणसं धावतात …

संकुचितपणा विनाशाकडे तर पूर्णत्वाचा ध्यास विकासाकडे नेतो..! | Yashacha Password (Part 74) -पूर्णत्व (Completeness) | Nitin Banugade Patil

यशाचा पासवर्ड (भाग :74) -पूर्णत्व (Completeness) संकुचितपणा विनाशाकडे तर पूर्णत्वाचा ध्यास विकासाकडे नेतो..! एखादी गोष्ट जोप…

भीती घालवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्या गोष्टीला सामोरं जाणं | Yashacha Password (Part 73) -भिती (Fear) | Nitin Banugade Patil

यशाचा पासवर्ड (भाग :73) - भिती (Fear)  भिती दूर करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्या गोष्टीला सामोरं जाणं..! भीती माणसाला दु…

संस्कार म्हणजे काय ? | Yashacha Password (Part 72) - संस्कारमूल्य

यशाचा पासवर्ड (भाग :72) -संस्कारमूल्य विचार नि आचाराच्या परस्पर समन्वयातून प्रकट होणारं कृतिशिल सौंदर्य म्हणजे संस्कार..! ज…

यशाची कमाई ही संस्काराच्या कमाईवरच अवलंबून असते..! | Yashacha Password (Part 71) - संस्कार | Nitin Banugade Patil Thoughts

यशाचा पासवर्ड (भाग :71) -संस्कार यशाची कमाई ही संस्काराच्या कमाईवरच अवलंबून असते..! तो काळ होता स्वातंत्र्यपूर्व जुलमी ब्रिट…

श्रीमंतीने विचार कमावता येत नाहीत मात्र विचारांनी श्रीमंती कमावता येते..! | Yashacha Password (Part 70) - नवविचार

यशाचा पासवर्ड (भाग :70) -नवविचार श्रीमंतीने विचार कमावता येत नाहीत मात्र विचारांनी श्रीमंती कमावता येते..! शंभर सामान्य माण…

जे नवी वाट शोधतात त्यांनाच यश गवसतं | Yashacha Password (Part 68) -नवी वाट

यशाचा पासवर्ड (भाग :68) -नवी वाट जे कुणीच कधी केलं नाही ते तुम्ही केलं तरच जे कुणालाही कधी मिळालं नाही ते तुम्हाला मिळेल..!…

अधिक पोस्ट लोड करा
परिणाम आढळले नाहीत