Trending:

अधिक वाचा

सर्व पहा

जोपर्यंत उद्दिष्टांच अस्तित्व, तोपर्यंत तुमचं अस्तित्व… आणि तोपर्यंत यशाचं अस्तित्व ! | Yashmudra (Part 1) - मागणे

यशमुद्रा (भाग : १) -  मागणे (Ask ) सृष्टी द्यायला कमी पडत नाही… कमी तर मागणाऱ्यांची आहे!

यश यापेक्षा कुठे वेगळं असतं ? | Yashacha Password (Part 110) -मोठेपणा

यशाचा पासवर्ड (भाग :110)-मोठेपणा लोकांनी तुम्हाला 'राजा' समजावं असं वाटत असेल तर  आधी तुम्ही राजासारखं वागलं पाहिजे.…

आपले गुण हे आपणच आपल्यावर केलेल्या संस्कारांमुळे येतात | Yashacha Password (Part 109) -सद्गुण

यशाचा पासवर्ड (भाग :109) -सद्गुण पैशाचा श्रीमंतीपेक्षा मनाची श्रीमंती महत्वाची ती सद्गुणाच्या कमाईतून येते..!

जगात सर्वोत्तम-सर्वोत्कृष्ट आणि सर्वोच्च होण्यासाठी तुम्ही स्वतःच स्वतः ची पुनर्निर्मिती करा | Yashacha Password (Part 108) - 'स्व' निर्मिती

यशाचा पासवर्ड (भाग :108) -  'स्व' निर्मिती स्वत:ची सर्वोत्तम निर्मिती करण्यासाठी स्वतःवरच काम करणं हे आयुष्यभराचं …

तुम्ही कुणाच्या सान्निध्यात असता यावर तुमचं भविष्य अवलंबून असतं | Yashacha Password (Part 107) - संगत

यशाचा पासवर्ड (भाग :107) -संगत तुम्ही कुणाच्या सानिध्यात असता यावरच तुमचे भविष्य अवलंबून असते..!

अधिक पोस्ट लोड करा
परिणाम आढळले नाहीत

छत्रपती शिवाजी महाराज